• Blu Ray megjelenések
 • Főoldal
 • DVD megjelenések
 • Előrendelhető filmek
 • Gyűjtemények
 • Sorozatok
 • Zenés filmek
 • DVDFilmtár ajánlat
 • Akciók
 • Fórum
 • Itt iratkozhatsz fel a hírlevélre
   
  •    FILMHÍREK   
   
  Hirdetés
   
  Hirdetés

   Szerződési feltételek

   1. A szerződési feltételek alapfogalmai

   1.1 Szolgáltató adatai:

   STI Kft.
   Székhelye: 7633 Pécs, Endresz Gy. u. .2.
   Telephelye: 7633 Pécs, Endresz Gy. u. 2.
   Képviselője: Albert Antal
   Tel.: 06 72 215 694
   Mobil: 06 30 555 66 70
   Email ügyfélszolgálat: albertantal@travel4you.hu
   Adóigazgatási azonosítószám: 12742963-2-02
   Csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: 4791
   Cégjegyzékszám: 02 09 067792

   1.2 A vásárló, vagy megrendelő:

   Aki a Webáruház-szolgáltatást igénybe veszi, azaz az STI Webáruáz internetes felületén regisztráltatja magát és e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

   1.3 Szállítók adatai:

   1.3.1 GLS General Logi STIcs Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.(Továbbiakban GLS)

   A GLS áruinkat a vele kötött szerződés értelmében a saját általános szerződési feltételei alapján szállítja, a boltban a rendelés véglegesítése előtti lépésben, a Szállítási feltételek link alatt megtekinthető árakon.

   2. Webáruház szerződési feltételek célja:

   Az STI Kft. a Webáruház szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház-szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a szolgáltató és a vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webáruház-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. A szerződés nyelve magyar. A Webáruház szerződési feltételei az STI Kft. és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a szolgáltató Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

   2.1 A Webáruház szerződési feltételek közzététele

   A Webáruház szerződési feltételek vásárló által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz regisztrálja magát.

   2.2 A Webáruház szerződési feltételek hatálya:

   Az STI Kft. fenntartja a jogot, hogy a Webáruház szerződési feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Webáruház szerződési feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Webáruház szerződési feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webáruház-szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást biztosítja.

   3. A Webáruház-szolgáltatás:

   Az STI Kft. a vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webáruház-szolgáltatást.

   3.1 A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya:

   A Webáruház-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. Az STI Kft. azonban kizárólag a Magyar Köztársaság területére címzett megrendeléseket fogad el. A Magyar Köztársaság területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás tehát nem lehetséges, minden ilyen megrendelés és a regisztráció, annak ellenére hogy a regisztráció és a rendelés lehetősége ettől függetlenül fennáll, érvénytelennek minősül, és törlésre kerül.

   3.2 A regisztrációhoz szükséges adatok:

   • Egyedi felhasználói név (Becenév);
   • Egyedi és érvényes e-mail cím;
   • A felhasználó neve;
   • Címe;
   • Élő, és érvényes magyarországi mobiltelefonszám;

   3.3 Rendeléshez szükséges további adatok:

   • Számlázási név,
   • Számlázási cím, melyekre cégünk a számlát kiállítja
   • Számlázással kapcsolatos kapcsolattartó neve, ha nem azonos a megrendelővel,
   • Szállítási cím, amennyiben különbözik a számlázási címtől,
   • Szállítással kapcsolatos kapcsolattartó telefonszáma (érvényes magyarországi mobiltelefonszám), amennyiben különbözik a megrendelőtől.

   3.4 Az STI Kft. a fent említett adatok tárolásával kapcsolatban a következő nyilatkozatot teszi:

   Az adatok tárolására, archiválására, és kezelésére az K3Net Kft.-t bízta meg. Aki vállalta az adatok bizalmas kezelését, azokat a fennálló jogviszony alapján harmadik félnek nem adja ki, és szerverein biztonságosan, az STI Kft. által, a meghatározott rendelkezésre állási időben, szabadon megtekinthető módon tárolja. Biztonságos tárolás alatt értjük a megfelelő jelszavakkal, és csak lokális hozzáférési lehetőséggel védett adatbázist, melynek fájljai szabadon nem böngészhetőek.

   4. A Webáruház szerződés létrejötte és módosítása:

   4.1 Általános jellemzők:

   A szerződés a szolgáltató Internetes felületén történő regisztrációval, a jelen szerződési feltételek elfogadásával jön létre. A Webáruházban való vásárlás feltétele a regisztráció. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja. Az STI Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

   4.2 Regisztráció:

   A Webáruház-regisztráció során a vásárló adatai megadása után rendelkezik a rendelés leadásának képességével. A vásárló a termékkínálatból bejelentkezés nélkül szabadon válogathat, azokat kosarába helyezheti. A vásárló felhasználói nevével és jelszavával tud bejelentkezni a boltba, a bejelentkezés nélkül kosarába gyűjtött termékeket bejelentkezéskor a boltrendszer helyezi a vásárló személyes kosarába.

   4.3 Megrendelés módosítása, törlése:

   A 2001 évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a megrendelő felé azonnal értesítést küld a webbolt szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Amennyiben a megrendelőhöz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a megrendelő ajánlattételi kötöttségei megszűnnek. Az STI Kft. a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a megrendelőnek rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a megrendelő e-mailben értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen (az ügyfélszolgálat elérhetőségein) van lehetőség rendelésének visszavonására, melyet a következő irányelvek alapján tud az STI Kft. ügyfélszolgálata elfogadni, vagy visszautasítani:
   • kézpénzes fizetéssel személyes átvételre leadott rendelés esetén a visszavonást elfogadhatja
   • kézpénzes fizetéssel futárszolgálattal kézbesítés esetén, a futárszolgálatnak át nem adott rendelésekre elfogadhatja
   • bankártyával történő fizetés esetén a rendelés visszavonását a kézpénzes fizetés szabályai szerint fogadhatja el, avval a kitétellel, hogy az átutalt pénzt a 11/1999. (II. 5.) Korm. rendelet szabályozásai alapján 30 napon belül téríti vissza a megrendelőnek, valamint a banki tranzakciók során keletkezett költségeket ebben az esetben a megrendelőre hárítja.
   • "személyes áruátvétel" választása esetén, a webáruház értesíti a vásárlót az áru rendelkezésreállásáról. Amennyiben a vevő ezen értesítéstől számított 14 napon belül nem intézkedik az áru átvételéről, úgy a rendelést töröljük.

   4.4 Fizetési feltételek:

   A vásárló a vásárolt áru és szolgáltatás ellenértékét elektronikus úton (bankkártyával) a megrendelés leadásakor, vagy a futárnak az áru átvételekor készpénzben, vagy az STI Kft. bankszámlájára való közvetlen átutalással, illetve személyes átvétel esetén raktárunkban készpénzben teljesíti. A szállító a készpénz átvételéről számlát ad. Az STI Kft. részteljesítést nem vállal, a szállító részteljesítést nem fogadhat el. A vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. Amennyiben a rendelés átvételét megrendelő megtagadja, az STI Kft. fenntartja a jogot, hogy a megrendelő regisztrációját megszüntesse, valamint esetlegesen közben leadott rendeléseit érvénytelenítse, egyéni mérlegelés alapján.

   4.5 Sikertelen kézbesítés esetén:

   Általános kiszállítási határidőnél a szállító három alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést az eladó érvénytelennek nyilvánítja és törli. Személyes átvétel esetén az eladó 8 napig tartja lefoglalva a megrendelő számára az árut. Ezután a megrendelést az eladó érvénytelennek nyilvánítja és törli.

   4.6 Rendeléskövetési szolgáltatás

   A rendeléssel kapcsolatos kérdéseiről az ügyfélszolgálat nyújt tájékoztatást, valamint rendelésének státuszát a boltban is megtekintheti.

   5. A vásárló jogai és kötelezettségei:

   5.1 Az elállás joga

   A vásárlónak 8 napig jogában áll a megrendelt terméket a szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A 17/1999. (II. 5.) kormányrendelet -Távollévők között kötött szerződésekről- értelmében a visszaküldés költségei a vásárlót terhelik. A vitás esetek elkerülésére a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról az eladó videofelvételt készít. Az eladó köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. Az elállásra nyitva álló 8 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette.

   5.2 Az STI Kft. esetleges kára

   Amennyiben a visszahozott áruról kiderül hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a fenti rendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését az STI Kft. követelheti a megrendelőtől.

   5.3 Szavatosság

   Az eladó az általa eladott árukra 6 hónap szavatossági időt vállal. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

   6. Adatvédelem, adatbiztonság:

   6.1 Adatvédelmi nyilatkozat:

   A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során az STI Kft. a következő adatokat rögzíti a vásárlókról: A vásárló azonosításához szükséges adatokat: a vásárló felhasználói neve, jelszava (egyirányúan elkódolva) és elektronikus levelezési címe. Neve, címe, elérhetőségi telefonszáma. A megrendelt áruk kiszállítása érdekében az STI Kft. a következő adatokat bocsátja a szállító, illetve a szállító megbízottja rendelkezésére: megrendelés ideje, átvevő neve (szállítási címből), cég neve (szállítási címből), a teljes szállítási cím, a megrendelés összege, megrendelésszám, megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége.

   6.2 Személyes adatok módosítása:

   Megadott személyes adatait a vásárló a Webáruház felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti. Kivételt képez ez alól a következő adatok
   • törlése:
   • Egyedi azonosító
   • E-mail cím
   • Telefonszám
   • Jelszó
   • Név
   • módosítása:
   • Egyedi azonosító
   A regisztráció törlését a vásárló a albertantal@travel4you.hu elektronikus levélcímen, illetve az ügyfélszolgálat telefonszámán kérheti.

   7. Záró rendelkezések

   7.1. A távoli felek közti szerződésekkel kapcsolatos kikötések

   Jelen feltételekről írásba foglalt szerződés nem születik, azt az STI Kft. nem iktatja. Ez alól kivételt képezhetnek azon ügyfeleink akikkel a vásárlási tranzakciók zömét nem elektronikus úton bonyolítjuk.

   7.2. Vonatkozó dokumentumok

   Jelen szerződésben foglalt jogok, és kötelességek kiegészülnek a "Biztonságos vásárlással kapcsolatos tudnivalók" című dokumentumban meghatározottakkal, melyeket a felek magukra nézve kötelezőnek fogadnak el.

   7.3. A szerződés megszűnése

   A vásárló bármikor kérheti a szerződés megszüntetését, ezt személyazonosságának igazolása után tudomásul vesszük, és a felhasználó bolthasználati lehetőségét megszüntetjük. Az STI Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a vásárló nem megfelelő viselkedése esetén indokolt esetben a szerződést egyoldalúan felmondja.

   7.4. Az STI Kft. felelőssége nem terjed ki

   A felhasználó hanyagsága által okozott visszaélésekre (pl.: jelszó harmadik személynek történő kiadása), azokért anyagi illetve erkölcsi felelősséget nem vállal. A rendszer által digitálisan rögzített és archivált adatok alapján ítéli meg a vitás helyzeteket, ezek vonatkozó részeit a vásárló kérésére rendelkezésére bocsájtja.
   Hirdetés
   MAGYAROK A BARCÁÉRT
   Nemesdaróczi Istvánné2014.07.01.
   _____________________
   LOL
   Klau2013.07.10.
   _____________________
   TOTÁL BEÉPÜLVE
   Klau2013.07.10.
   _____________________
   NCIS - HADITENGERÉSZETI HELYSZÍNELŐK - 3. ÉVAD (6 DVD)
   Maki2013.03.07.
   _____________________
   EGY ŐRÜLT SZERELEM BALLADÁJA
   dugó2012.09.18.
   _____________________
   © 2022. STI Kft. | Az árak bruttó értendők, az ÁFA-t tartalmazzák! | by K3Net